How to install the MySQL/Ruby gem on Mac OS X Leopard

Edit: Detta gäller inte längre. Mer info längre upp.

Ytterligare en minnesanteckning av det nördigare slaget… Stötte på problem när jag skulle lägga in stöd för mysql i metasploit på min MacBook Pro/Snow Leopard… Detta löste problemet.

sudo env ARCHFLAGS=”-arch i386″ gem install mysql — \

–with-mysql-dir=/usr/local/mysql –with-mysql-lib=/usr/local/mysql/lib \

–with-mysql-include=/usr/local/mysql/include

via How to install the MySQL/Ruby gem on Mac OS X Leopard.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *