Ubuntu 10.10: “fixed channel mon0: -1” Aircrack Problem

Dök på ett problem med Airodump på min netbook som tog ett tag innan jag hittade en lösning på. Hittade denna blogg som beskrev ett sätt att patcha lite för att få det att funka… Körde dessa kommandon och sen var det bara att köra. Kom ihåg att vid en eventuell systemuppgradering så kanske man måste köra detta igen. Detta är mest en minnesanteckning för mig själv, men kanske nån annan har samma problem som kan ha nytta av det också…

wget http://wireless.kernel.org/download/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-10-16.tar.bz2
tar
jxf compatwireless20101016.tar.bz2
cd compat
wireless20101016
wget http
://patches.aircrack-ng.org/mac80211.compat08082009.wl_frag+ack_v1.patch
patch
p1 < mac80211.compat08082009.wl_frag+ack_v1.patch
wget http
://patches.aircrack-ng.org/channel-negative-one-maxim.patch
patch
./net/wireless/chan.c channelnegativeonemaxim.patch
gedit scripts
/updateinitramfs
#*** FIND LINE 13: KLIB=/lib/modules/2.6.31-wl/build
#*** REPLACE WITH: KLIB=/lib/modules/$(uname -r)/build
make
sudo make install
sudo make unload
sudo modprobe iwl3945

Bed Against The Wall: Ubuntu 10.10: “fixed channel mon0: -1” Aircrack Problem With iwl3945.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *