WordPress för iPhone

Jag är ju ingen programmerre, men jag tycker det är konstigt att det inte finbs nåt BRA publiceringsprogram till iPhone/wordpress. Så svårt kan det bara inte vara att skriva.

Med tanke på hur stort wordpress är och hur vanlig iPhone är så borde nån ta sig an uppgiften…

WordPress för iPhone är ju fortfarande extremt buggigt. Stänger ner sig och krashar. Sen är ju användargränssnittet under all kritik.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *