4 thoughts on “Lite galna gummibrännare och kaniner”

  1. den där kaninen hamnar lätt i helvetet. Undrar hur ungarna kommer se ut.. vilka deras muterade specialegenskaper kommer bli .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *